gvynt: (Default)
Гвинт ([personal profile] gvynt) wrote in [community profile] travel_ua2014-07-28 11:07 am
Entry tags:

Південь 2014

Автор: [personal profile] ukraineson   http://ukraineson.dreamwidth.org/44203.html

Пару днів тому повернувся з міні-туру півднем України. Відвідав три обласні центри України, в яких ще не був, а також побував на Чорному морі поза Кримом. Особливістю подорожі було те, що вирушив я самостійно, без компанії.


Подорож розпочалася з загального вагону потягу Харків-Херсон:) Інших квитків вже не було. Але як показали подальші події, то загальний вагон - це не найгірше:)

1. Першою зупинкою для мене став Миколаїв, який справив доволі суперечливе враження


2. Далі надвечір я на автобусі дістався Херсона, який мене приємно вразив. Оселився по каучсьорфінгу у приємної дівчини Сабіни, яка мене вечір і наступний день водила по місту, за що їй велике дякую.


3. Далі надвечір наступного дня я вирушив до моря. Моїм вибором і пристанищем на наступні 5 днів стало селище Лазурне на Херсонщині. Там вже були моя мати і тітка. Тож мені було не сумно:) Море у Лазурному, до речі, дуже сподобалося.


4. Поруч із Лазурним є острів Джарилгач, який є найбільший у Чорному морі. На нього можна без проблем дістатися - або на човні, або самотужки проплисти 50 метрів, що я і робив


5. Далі я вирушив до Василівки на Запоріжжі. Але то було зробити вкрай важко - квитки на потяг Херсон-Запоріжжя розібрали. Довелося вперше в житті спробувати поїхати зайцем, домовившись із провідником. На щастя, це мені вдалося. Перший досвід цього прийому виявився вдалим. Але вдалося десь із десятої спроби. Інші провідники відмовлялися.
За 10 хвилин на сьому ранку я вже був у Василівці, де залишилися рештки садиби Попова


6. Поблукавши кілька годин Василівкою, я сів на маршрутку і поїхав до Запоріжжя. Зустрівся із Іллею Барковим [profile] illyabarkov, який провів мені просто блискучу екскурсію містом.


7. Також не можна було не відвідати Хортицю із музеєм.


Потім десь о шостій я сів на потяг до Харкова і вже наприкінці доби був у Харкові. Їхав, до речі, потягом Керч-Москва, який був напівпорожнім. КримНаш:) І ще у потязі їхала жіночка, яка поверталася з Криму (пересиджувала у брата у Керчі) назад до Слов'янська. Хоче, мабуть, щоб її там вбили каратєлі із Правава Сєктара:)

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.