gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt posting in [community profile] travel_ua
Автор: [personal profile] antin82    Джерело: http://antin82.dreamwidth.org/13521.htmlУ аеропорті дуже щільний трафік і тому мій літак запізнившись на 5 хвилин, чекав вильоту 50 хвилин.

Ось й летимо. Оминаємо Великобританію у районі Exmouth...


...та потрапляємо у зелень Ірландії.


А ось і Корк


Сідаємо


Після прибуття до Корку вирушив на пошуки хостелу та можливо на зустріч до спєзанів. Автібус привіз до північного каналу річки Лі.


У нормальних країнах по берегах річок є стоїки з рятівними кругами і їх ніхто не намагається викрасти (окрім мене = D). Але так й не вирішивши, що з ним робити, я теж не став його красти.


Потрапивши до хостелу і знайшовши там лише речі друзяк та баночку сидру, я прийнявши душ та сидр вирушив на прогулянку. Так як наш хостел знаходиться біля місцевого University College Cork, то прогуляку почав з його території. Ось його ворота


Головний корпус


У дворі
Тут мабуть проходить посвячення в студенти :)
Клумби, газончики
По території університету тече Південний канал Лі


Через браму з гербом університету вирушаю у місто


Обожнюю їхні вулиці та будинки


А ось і паб


Подвір'я


St Fin Barre's Cathedral
Elizabeth Fort у якому зараз знаходиться Garda
В Україні я б так гуляв по подвіррю міськвідділу міліції :)


Навіть на камнях зелень
Стіна форту
Облаштування маленьких двориків це окреме мистецтво


І знову вулочки


Як усе охайно виглядає, при тому, що Корк видався мені брудненьким містом
Сучасне мистецтво
Дивний трактор
Про архітектурне призначення цієї споруди мені намагався розповісти місцевий мешканець, але його емоційну розповідь моє знання англійської не донесло до мене :)


The Elysian Tower, Ireland's tallest building
У Ірландії дуже багато... пальм


Далі я вирушив до промзони. Люблю ходити по них. Мабуть походження позначається :)


Але там, як не дивно, теж є зелень


Street art у промзоні
Повернувшись з промзони потрапив у порт


...де тренувалися байдарочниці
Eamon De Valera Bridge


City Hall


А ось й гарда. За весь час гарду бачили лише в Корку та Дубліні. І виключно коли вони носилися з мигалками по місту. Працують, а не пузо труть :)


Clontarf Bridge


Вулиця у центрі


Енергія сидру почала закінчуватись і я рушив в бік хостелу

Брама Bishop Lucey Park. Парк невеликий, як подвір'я між двома хрущовками


Тильною стороною до нього примикає Triskel Arts Centre
Такі дивні труби зустрічаються


Ну як можна в такі подвір'я не закохатися?


Теж не без смаку, хоча і урбаністично
Для однієї, дорогої для мене людини


Новобудови.


У Ірландії лише великі міста мають 4х-5типоверхівки, а в інших 3 поверхи максимум.
Усюди на камінні ростуть такі квіти


Клумби у воді


Зупинка зі стріт-артом


Все, час додому спочівати


Далі Корк-2 та Кільце Керри...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.