27 Jul 2014

gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt


2. Експозиція "Зроблено у Вільнюсі"

У цій експозиції показано еволюцію міської промисловості - від дореволюційних часів до радянської доби  включно. Багато хто з вас впізнає серед експонатів речі, якими вам (або вашим батькам) доводилося користуватися, і які носили загадкову назву невідомою мовою: "Venta", "Audra" та інші.
Читати далі )

Частина 1, Частина 2, Частина 3 , Частина 4