gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt posting in [community profile] travel_ua3. Експозиція "Промисловість Вільнюса"

Наступна зала, що знаходиться над котлами. Ліворуч - макет типової литовської квартири 1960-х, потім видно шматочок друкарської машини. У скляних вітринах всякі прилади, зокрема, лазерні установки. У залі тихо і урочисто, як у церкві - мабуть, завдяки великому простору і великим вікнамСекрет великих вікон такий: за нормативами, всюди, де є котли, що працюють під тиском, значний відсоток поверхні стін мають складати вікна, щоб під час вибуху котла будівля не розвалилася, а тільки шибки повилітали. Для цього ж дахи роблять із легкого і тонкого гофрованого металу.

Типова міська квартира. Видно, що хтось робив її старанно і з любов'ю, пригадуючи свою юність:Кухня. Не здивуюся, якщо це справжні квіти, і їх регулярно поливають:Спальня (чи вітальня?):Коник, на якому діти могли кататися верхи:Передпокій, а за ним додаткові частини котла і сходи, якими можна вийти на дах до сонячної електростанції (але я про неї вже писав у 1 частині). Мотузочкою вказані межі передпокою:Друкарська машина Heidelberg, Німеччина, 1906. Як я розумію, це машина, що друкує лише одним кольором:Усюди навколо друкарські штампи-літери:Скриня з фрагментами друкарського набору. Маленькі металеві літери за допомогою лінотипу - механізму, схожого на друкарську машинку доктора Франкенштейна, сплавлялися у рядки. Потім ці рядки  закріплювалися на друкарській машині, змащувалися фарбою та лишали свої відбиткі на папері. А люди зранку отримували свіжу газету:Мабуть, ви чули трохи застарілий термін "розсипати набір". Так робили, щоби перешкодити друку небажаних матеріалів у пресі: проникали у друкарню і перемішували рядки, ламали їх, що унеможливлювало друк.

Печатна форма та відбиток на пепері:Праворуч - так звані "штанці", тобто висічні форми. Це такі печатки із гострими краями для вирізання з паперу фігурок великими накладами. Ліворуч - результат:4. Експозиція "Газ у Литві"

Тут зовсім небагато експонатів: макет газовидобувної станції та газорозподільний пункт, що колись забезпечував подачу газу до котлів

5. Інтерактивна навчальна експозиція

А це вже набагато цікавіше: тут зібрані стенди, що демонструють різні фізичні явища та закони. Сюди зазвичай водять школярів. Розповім тільки про деякі з них, щоб збереглася інтрига:Затемнена кімната, де тінь людини стає кольоровою:На стелі три прожектори:Табличка із поясненнями. Такі таблички є біля кожного стенду:Перед деякими стендами ми стояли з такими розгубленими обличчами, намагаючись зрозуміти, що з ними треба робити, що біля нас нізвідки матеріалізувався гід із бейджиком. Ми не здивувалися його появі, сприйнявши це за черговий фізичний фокус. Він привітався, з'ясував, якою мовою нам зручніше спілкуватися, і повів нас експозицією, як Віргілій вів Данте пеклом, розповідаючи і демонструючи, що тут до чого.

Мабуть, всі ви впизнали стрічку Мебіуса, яка є поверхнею лише з однією стороною. На ній сидить класична мураха, мандрівник у нескінченість:Але що станеться, якщо розрізати таку стрічку вздовж, посередині? А якщо розрізати так само те, що вийде у результаті попереднього розрізання? Такі питання задав нам наш гід, і ми пообіцяли вдома взяти папірець та зробити такий експеримент. І зробили, але про результат я писати не буду. Спробуйте самі!

Тут можна виробляти електроенергію дотиком:Гіперболоїд: два диски, на верхньому закріплено мотузочки, на нижньому - дірочки, куди пропушено мотузочки. На кожній мотузочці металева кулька-вага.Обертаємо верхній диск. Чи скривилися мотузочки?А це що таке, як вважаєте?Рухоме колесо, на ободі маленьки краники, з них тече вода. Обертаємо колесо (наприклад, за годинниковою стрілкою) - у якому напрямку будуть закручуватися струмені води біля центру колеса?Рухомий металевий диск, що обертається навколо вертикальної осі, як вінілова пластинка (не зважайте на пірамідку з кулі та колеса у центрі - то просто наша творчість) . Якщо покатити кулю від краю до краю диска, що обертається - чи покотиться вона по прямій, чи відхилятиметься? Що буде, якщо катити не кулю, а колесо? До речі, чи зможе літак, що летить точно по прямій лінії між двома містами, потрапити з іншого міста у друге?У прозорому циліндрі, що обертається, є 1 000 000 білих кульок і 1 чорна (кульки відрізнаються лише кольором). Як довго треба буде крутити цилідр, щоби побачити чорну кульку зверху?Чарівна валіза. Натискаємо на неї зверху, вона кілька секунд гуде та вібрує. Потім піднімаємо її і намагаемось помахати нею, покрутити навколо вертикальної осі. Валіза пручається. Чому? Чому подряпаний стенд?Дуже сподобалися всі ці штуки, провели з ними чимало часу. Окрема подяка гідові!

Далі буде...

Частина 1, Частина 2, Частина 3 , Частина 4
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.