gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt posting in [community profile] travel_ua


З другої спроби ми нарешті потрапили до Музею енергетики та техніки у Вільнюсі. Музей було відкрито у будівлі колишньої електростанції - першої у місті. Якщо коротко казати, то наприкінці 19 ст виникла потреба замінити газове освітлення вулиць та домівок на електричне. Окремі організації та ентузіасти на той час вже мали невеликі керосиново-електричні генератори, але їх потужностей вистачало лише для освітлення одного будинку (так було, наприклад, у мерії, де генератор потужністю 20 к.с. живив 42 лампи). Тому було вирішено будувати міську вугільну електростанцію, і це було зроблено у 1901-1903 р.р.

Електростанція виробляла електрику з 1903 по 1981 р.р. і мала бурхливу історію: кілька разів війська різних країн намагалися зруйнувати її, але кожного разу ставалося диво і шось цьому заважало. У 1981 через застарілість та зношеність обладнання вона стала використовуватися лише як газова котельна для опалювання прилеглих районів, і так було до 1998. Статус музею колишня електростанція набула у 2002 році.

На вежі музею стоїть скульптура Електри. Доля цієї фігури також була непростою, про що розповім нижче:Біля входу є інсталяція у формі крила легендарного літака Lituanica, на якому два литовські пілоти здійснили у 1932 році трансатлантичний безпосадковий переліт. На жаль, вони не долетіли до Каунаса (тодішньої столиці) лише 650 км - їх літак розбився на території сучасної Польщі. Тим не менше, на той час це був 2-й результат у світі, він став великим вкладом у розвиток міжконтинентального авіасполучення:Стяпонас Дарюс и Стасіс Гіренас перед вилітом. США, 1932. Фото з Вікіпедії:Всередині музею біля входу розташована каса. Вартість квитка для дорослого - 10 літів. Фотографувати можна безкоштовно. У музею є система "аудіогід" (у тому числі російською), якою можна скористатися, сфотографувавши смартфоном QR-код, але ми не стали з цим розбиратися.

Праворуч від каси - павільйон, присвячений транспорту. Туди ми завітаємо пізніше:Сама каса знаходиться у приміщенні колишньої котельної. Тут стоять величезні котли, заввишки з двоповерховий будинок. Під ними цілий лабіринт труб, там можна ходити та дивитися:Вираз "піти фтопку" тут можна втілити буквально. Газові топки котлів двометровий вхід, відкриті для відвідувачів і освітлені червоним світлом:Інсталяція "Діалог" - фігури двох підлітків, що спілкуються, втупившися обличчами у ноутбук:Вода із м'ятою для втомлених відвідувачів. Також є "крісла-мішки", стилізовані під мішки із вугіллям:Підемо до машинної зали:1. Експозиція "Енергетика"

Принцип, за яким вироблялася електроенергія на теплових електростанціях, дуже простий: у котлі спалюється паливо, вода гріється і перетворюється на пару, що під тиском "дує" на "пропелер" у турбіні. "Пропелер" крутиться, і його залізна вісь обертається разом із ним. А на іншому кінці вісі є електричний генератор, що перетворює її оберти на електричний струм. Все. Усі інші страшні пристрої, що є на електростанції, лише допомогають втілити цей принцип.

Генератор (ліворуч) та турбіна (праворуч) 1930-1940 р.р., а під підлогою видно труби, якими пара надходить з котла до турбіни. Таких зв'язок "турбіна-генератор" тут дві: одна радянскього виробництва, інша іноземного. Треба сказати, що турбіна є досить високотехнологічним виробом, технологію виробництва сучасних турбін мають не всі країни.Ця турбіна напіврозібрана, щоб можна було зазирнути у середину:Генератор заводу "Электросила", 1947 р. виробництва. Позаду видно турбіну:

Звичайно, пересувати величезні вироби (корпуси яких, до речі, вироблені із чавуна), можна лише краном. Під стелею є такий, він рухається по спеціальних рейках:Якщо у відвідувачів виникають якісь питання, гіди можуть надати кваліфіковану консультацію. Наскільки я розумію, гідами є студенти Технічного університету:Макет Ігналінської АЕС - єдиної АЕС у Литві. Вона була закрита у 2010 році. Принцип вироблення електроенергії на АЕС такий самий, що і на теплових електростанціях, але замість вугілля чи газу на АЕС для отримання пари з води використовується енергія ядерного розпаду.У залі, як і всюди у музею, є місця для сидіння - стільці, пуфіки та крісла:Якийсь старовинний пульт управління:Часи минали, росла потужність та складність обладнання. Щоб контролювати процес, знадобилася окрема кімната для операторів із купою апаратури:

Мапа литовської енергетичної системи 1980-х:У закутку ми знайшли фігуру, вироблену з чогось, схожого на марлю та гіпс. Мабуть, одна з тих, що не пройшла кастінг. Річ у тому, що скульптуру, що прикрашала електростанцію з 1906 р., було знесено у 1957 році. Реконструкція відбулася у 1994 році, а у 1995 Електра знову зайняла своє місце на вежі.На стінах машинної зали висять світлини, що відображають еволюцію станції. Ось так вона виглядала у 1906 році (краєвид з протилежного боку річки Няріс). Тоді електростанція працювала на вугіллі. Видно димар, якого зараз вже немає:Креслення проекту Міської електричної станції міста Вільни, 1902-1903 р.р.:Міський ліхтар (зверніть увагу - дуговий, тобто замість спіральки у ньому світиться електричний дуговий розряд) та елементи лінії електропередачі, 1901 р.:Зараз на даху машинної зали розташована сонячна електростанція. Принцип її роботи докорінно відрізняється від принципу роботи інших, бо для вироблення електроенергії не потрібно жодного механічного руху, а джерелом енергії є термоядерний синтез на Сонці. Для перетворення сонячної енергії у електричну використовуються напівпровідники. Ця маленька електростанція використовується скоріше як навчальний матеріал для школярів та студентів, але у Литві є і великі сонячні електростанції:Далі буде...

  Частина 1, Частина 2, Частина 3
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.